October: "3 Acorns", a Saying and a Cluster of Dutch Poems
(click on photo to enlarge)
3 Scarlet Acorns
"The creation of a thousand
forests is in one acorn."

Ralph Waldo EmersonThis week, an image from tallgrass
prairie country in North America,
"3 Acorns". Also: three new
translations of Lowland poems.


Drie Gedichten; Three Poems

The guest poems for this week are new English translations of a set of three Dutch pieces.
The featured poets are, Ellen Warmond,
Ida Gerhardt and Martinus Nijhoff:
Maandag

Uit de versufte tunnel nacht
ratelt een blikken zeer goedkope
morgen vrij en zet een volle
week als een valluik open

straten worstelen zich verwoed
een uitweg naar de buitenwijken
een enkele boom op een ontnuchterd plein
houdt moeizaam stand

over een handvol uren zullen andere
maar even oude even machteloze
gebaren deze dag weer tot de avond hebben
uitgehold.

Ellen Warmond
(1930)
uit:
Proeftuin (1953)
Monday

Out of the dull tunnel of night
rattles loose a cheap tin-can
of a morning and opens up a full
week like a trap door

streets struggle angrily
to find an exit out of town
as on a sobering plain a few trees
with difficulty stand their ground

in but a handful of hours other
equally old and equally powerless
gestures shall hollow out into evening
this day.


De Afwijzing

Ik schrijf u met de ravenveer,
Mijnheer.
Mijn eer uw eer
uw hart mijn hart
heeft niets gemeen.
Ik schrijf u met de ravenveer.
Ik schrijf u met het ravenzwart
het teken: neen.

      Ida Gerhardt  
(1905-1997)
The Rejection

I write you with a raven feather,
Sir.
My honor and your honor
your heart and my heart
have nothing in common.
I write you with a raven feather.
I write you with raven black
the sign: no.Clown

Met blauw-papieren pijlen op mijn wangen
En op mijn hoofd een gele ster geplakt,
Blijf ik, terwijl een aap mijn handen pakt,
Onderste-boven aan een rekstok hangen.

Mijn meester wil de wereld vroolijk maken,
-,,Satans Apostel'' noemt mij 't aanplakbord—
En 't volk, een optocht gekke pelgrims, wordt
Hierheen gestuurd, en ik moet het vermaken.

Het lacht om alles wat mijn waanzin doet,
Ik speel voor hond, voor mensch, voor olifant:
Ik blaf, ik schreeuw, ik daver met mijn snuit—

Laat in den nacht stroomt het de tent weer uit:
Ik leun op 't plein, waar de lantaren brandt,
Tegen den paal, en keur mijn daden goed.


          Martinus Nijhoff
(1894-1953)

       
uit:
De wandelaar (1916)
Clown

With blue-paper arrows on my cheeks
And a yellow star stuck to my head,
I stay, as a monkey takes my hand,
hanging upside-down on a balancing beam.

My master wants to make the world happy,
—"Satan's Apostle" I'm called by my sign—
And the people, a procession of mad pilgrims,
are sent here, and I am to entertain them.

They laugh at everything my craziness does,
I play dog, play human, play elephant:
I bark, I cry, I dig around with my snout—

Late at night the tent empties itself:
On the plain, where the lanterns are burning,
I lean against a pole, and color my deeds good.


          (tr. Cliff Crego)

          from:
The Wanderer (1916)

See
also:

new
"Straight roads,
Slow rivers,
Deep clay."
A collection of contemporary Dutch poetry
in English translation, with commentary
and photographs
by Cliff Crego


| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters


| # listen to other recordings in English and German of eight poems from
The Book of Images
at The Rilke Download Page (# Includes instructions)
|
| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
| Map | TOC: I-IV | TOC: V-VIII | Image Index | Index | Text OnlyDownload Page | Newsletter | About P/P | About Cliff Crego |


Photograph/Texts of Translations © 2000 Cliff Crego
(created
X. 15..2000)