P/P | r2c | December: The Ways of Light and Snow
| click photo or here for r2c new dutch poetry | HOME |
december snow bench "There are tones so high
And so low
That human ears
Cannot hear them.
It's possible, living
In forest or hedge
That birds hide from us
Singing until the morning."

from Silent Night,
by Albert Verwey

This week, an image called
Last Light, Snowy Bench.

Also: five new translations
of Lowland poems.

follow on Twitter
r2c_dutchpoetry


Vijf Gedichten; Five Poems

The guest poems for this week are new English translations of a set of five Dutch pieces.
The featured poets are,
Gerrit Achterberg, M. Vasalis, Ed. Hoornik,
Albert Verwey and Gerrit Komrij.I  

In het verleden, in de toekomst leven is verkeerd.
Goed, maar wat, als het heden altijd onbewoonbaar
is gebleken?

J.C. Bloem
uit: Aphorismen (1952)

I

Living in the past, in the future, is wrong. Yes,
but what then, if the present has always proved
uninhabitable?
Sneeuwgang

Er zijn nieuwe verten in mij ontstaan
sinds het zo doostil sneeuwde.
Ik zou nu naar ieder mensch willen gaan
en zeggen: ik was niet zoals gij meende.
Ze zijn misschien niet om mij begaan;
ze hebben hun eigen bezigheden.
De donkerheden minderen, witter gaan
de boomen worden rondom mij henen.
Er blijft er een in eenzaamheid staan
en wensch en weenen vergaan, zijn schreden
vergaan in de sneeuw, aan het eind van de nacht
wacht de witte morgen, zonoverschenen. —

Gerrit Achterberg
Snow Passage

Since it so quietly began to snow,
new distances have awakened within me.
I would like to go to every person now
and say: I wasn't like you had thought;
Perhaps they didn't feel pity for me;
they have their own pursuits.
The darkness lessens, the trees
are turning whiter around me.
One remains there standing in the loneliness,
and desire and tears pass away, its steps
disappear in the snow, at the end of the night
awaits the white morning, showered in sunlight. —

De weg terug

De avond kwam; de avondspin
had ons onmerkbaar ingesponnen.
Alles stond stil en de geronnen
minuten stroomden niet meer in.
We lagen naar het plafond te kijken
dat was ook leeg; ik werd zo bang,
ik had één strakke koude wang,
we lagen roerloos als twee lijken.....
toen, in dit strak-gespannen niet,
opeens van zeer dichtbij de regen
stil slikkend langs het raamkozijn.
Ontdooien van het vast verdriet
en o de pijn om te bewegen
om niet meer dood te mogen zijn.

M. Vasalis
The way back

The evening came; unnoticed, the evening
spider had spun us together.
Everything was quiet and the curdled
minutes didn't flow any more.
We lay looking at the ceiling
that too was empty; I became so afraid.
I had one tight cold cheek,
we lay motionless as two corpses.....
then, in this taut nothingness,
suddenly from very near the rain
came a-swallowing along the windowpane.
Thawing out from the rigid sadness
and oh the pain of movement,
of no longer being permitted to be dead.

Het Kerstmaal

De vader sloeg een kruis en zegende de spijs.
Zijn blik werd donker, of een ver verhaal
hem nieuw beroerde, een lang-vergeten wijs
hem weer beving. Wij aten diep bevreemd het maal
in geur van zware wijn en licht van kaarsen,
dat over dennegroen en witte handen scheen,
en hoorden telkens weer hoe in de paarse
avond de voetstap van een kind kwam en verdween.

Ed. Hoornik
(1910-1970)
The Christmas Dinner

The father crossed himself and blessed the food.
His face became darker, as if a distant story
moved him anew, a long forgotten melody again
took hold of him. Astonished, we ate the meal
within the smell of heavy wine and light of candles
that upon the pinegreen and white hands shone,
and heard again and again how during the purple
night the footstep of a child came and then vanished.

Stille Nacht

Er zijn zo hoge tonen
En ook zo lage
Dat mensenoren
Ze niet horen.
Mogelijk wonen
In bos of hage
Vogels voor ons verborgen
Zingende tot de morgen.

Albert Verwey
(1865-1937)
Silent Night

There are tones so high
And so low
That human ears
Cannot hear them.
It's possible, living
In forest or hedge
That birds hide from us
Singing until the morning.

Epiloog in de Vorm van een Dichtstukje op de Herfst

Ze zeggen dat je, als de blaren vallen,
Met de treurnis één wordt, en de
Zwarte zweep van de dood hoort knallen.
Er is zeker nog niet genoeg ellende.

Gerrit Komrij
uit: Alle vlees is als gras of het knekelhuis
op de dodenakker
(1969)
Epilogue in the Form of a little Verse on Autumn

They say that, when the leaves are falling,
You become one with sadness, and hear the
Boom of the black whip of death.
As if there's not already enough suffering.


(all tr. Cliff Crego)

Below is a little slideshow
featuring my English translations
of Rainer Maria Rilke, presented together
with a collection of images from the Alps,
very close to where much of his later poetry was composed
.clip of snow passage

| view / print Picture/Poem Poster: Snow Passage (86 K) | or download as PDF |


Three literary reports, perhaps of interest to r2c readers . . .

(1) Gerrit Komrij schreef libretto voor
Portugees-Nederlandse opera

http://www.nrc.nl/

'In Nederland is bijna alles betekenisloos'

In Rotterdam gaat morgen een opera in première met een libretto
van Gerrit Komrij. ,,Het is wonderlijk wat in een opera kan''.  
Door onze correspondent
Steven Adolf

"COIMBRA, 11 DEC. Tolerantie versus fanatisme, rede tegenover redeloosheid.
De boodschap van de opera Vreemde Melodieën/ Melodias Estranhas, met muziek
van de Portugese componist António Chagas Rosa en een libretto van de Nederlandse
schrijver Gerrit Komrij, die morgen in de Rotterdamse Schouwburg in première gaat
had niet actueler gekund. ,,Na 11 september is het woord beschaving plotseling weer
gevallen als iets dat verdedigd moet worden'', constateert Komrij, die toen de schrijf-
opdracht twee jaar geleden werd gegeven, overigens nog nooit van Kandahar en de
Talibaan had gehoord. ,,Dat de rede door de redeloosheid omver wordt gelopen
is een eeuwig thema.''
(2) Uitvaartmuziek top 50 aan verandering onderhevig
18.12.01

"Mieke Telkamp is met de hit 'Waarheen, Waarvoor', haar nummer-1
positie kwijt in de uitvaartmuziek top 50. 'Who wants to live
forever' van Queen heeft de eerste plaats ingenomen op de lijst met
populaire begrafenismuziek van uitvaartverzorger Dela. Ook Vera Lynn
die op de tweede positie stond met het nummer 'We'll meet again'
heeft moeten inleveren voor bands als Guns 'n Roses en Pink Floyd.
Opvallend is de toenemende populariteit van de dance-muziek. Zo steeg
'Go' van Moby naar de zestiende plaats. Volgens een onderzoeker van
het Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en
advies zijn de veranderingen in de uitvaart top 50 te wijten aan de
ontkerkelijking. Ook de toenemende individualisering speelt een rol."

© 2001 Radio Nederland Wereldomroep


(3) "James Brockway vertaalde 40 dierensonnetten van Patty Scholten
in het Engels. In de loop van het jaar verschijnen deze in Engeland, gebundeld onder
de titel Giant sacks of tenderness. (Beide gedichten zijn in Real Audio te beluisteren.)"

http://meander.italics.net/See
also:

new
"Straight roads,
Slow rivers,
Deep clay."
A collection of contemporary Dutch poetry
in English translation, with commentary
and photographs
by Cliff Crego


| See also a selection of recent Picture/Poem "Rilke in translation" features at the Rilke Archive.

See also another website
by Cliff Crego:
The Poetry of
Rainer Maria Rilke
A presentation of 80 of the
best poems of Rilke in
both German and
new English translations
:
biography, links, posters


| back to r2c | back to Picture/Poems: Central Display |
Photograph/Texts of Translations © 2000-2015 Cliff Crego
(created
XII..23..2001) Special thanks to Anne-Marie Mineur
of the Lowlands who offered invaluable advice with
the Bloem, Achterberg and Komrij translations.